Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.03.2023 03:57

Karta obstarávania #36098
Šmykom riadený nakladač

Informácie

ID zákazky
36098
Názov predmetu
Šmykom riadený nakladač
Číslo spisu
36098
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
48 966,67 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Šmykom riadený nakladač

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.03.2023 17:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
DAKNA Námestovo, družstvo.
Adresa
Kliňanská cesta 970
Námestovo
02901, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Milan Mišánik
dakna@dakna.sk
+421 911800114

Dokumenty