Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 11:41

Karta obstarávania #17/1701/2022
Stavebný materiál na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava – Petržalka

Informácie

ID zákazky
36283
Názov predmetu
Stavebný materiál na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava – Petržalka
Číslo spisu
17/1701/2022
Číslo z vestníka VO
51168-WNT
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
179 900,00 EUR
Hlavný CPV
44111000-1 - Stavebné materiály
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Čiastkové nákupy stavebného materiálu pre potreby opráv a údržieb budov patriacich MČ Bratislava-Petržalka

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 272/2022 pod číslom 51168-WNT dňa 27. 12. 2022.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.01.2023 11:10:00
Plánované otváranie ponúk
16.01.2023 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Zdenka Bothová
zdenka795@gmail.com
+421 947487247

Dokumenty