Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 02:29

Karta obstarávania #PTK-02-2023
Očný laser

Informácie

ID zákazky
36439
Názov predmetu
Očný laser
Číslo spisu
PTK-02-2023
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
33122000-1 - Oftalmologické prístroje
Doplňujúci CPV
33128000-3 - Lekársky laser, iný ako pre chirurgiu
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je očný laser na ošetrenie sietnice a liečbu glaukómu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe oznámenia.

Termíny

Len komunikácia
24.01.2023 11:00:00
Len komunikácia
31.01.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Kupcová
katarina.kupcova@unlp.sk
+421 0556153146
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1295/zakazky

Dokumenty