Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 10.06.2023 13:45

Karta obstarávania #PVO/2023/O
Rozšírenie kapacity ČOV Odorín, splašková kanalizácia II. Etapa - Odorín

Komunikácia