Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.10.2023 01:45

Karta obstarávania #PVO/2023/O
Rozšírenie kapacity ČOV Odorín, splašková kanalizácia II. Etapa - Odorín

Informácie

ID zákazky
36544
Názov predmetu
Rozšírenie kapacity ČOV Odorín, splašková kanalizácia II. Etapa - Odorín
Číslo spisu
PVO/2023/O
Číslo z vestníka VO
777 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
869 092,44 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je rozšírenie ČOV v obci Odorín a dobudovanie splaškovej kanalizácie v severovýchodnej časti obce, kde bude vybudovaná sieť kanalizačných zberačov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.01.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.01.2023 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Odorín
Adresa
Odorín 266
Odorín
053 22, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Monika Ivanová
abizsro@gmail.com
+421 907353952
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6121

Dokumenty