Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2023 11:00

Karta obstarávania #PVO/2023/O
Rozšírenie kapacity ČOV Odorín, splašková kanalizácia II. Etapa - Odorín

Komunikácia