Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.10.2023 01:15

Karta obstarávania #PVO/2023/O
Rozšírenie kapacity ČOV Odorín, splašková kanalizácia II. Etapa - Odorín

Komunikácia