Stav: Ukončená

Serverový čas: 13.04.2024 17:24

Karta zákazky #SE-VO1-2022/002258-050
Vybudovanie WIFI siete pokrývajúcej administratívne priestory Národnej jednotky ETIAS

Komunikácia