Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 16:50

Karta zákazky #SE-VO1-2022/002258-050
Vybudovanie WIFI siete pokrývajúcej administratívne priestory Národnej jednotky ETIAS

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO1-2022/002258 IKT zariadenia DNS

Informácie

ID zákazky
36612
Názov predmetu
Vybudovanie WIFI siete pokrývajúcej administratívne priestory Národnej jednotky ETIAS
Číslo spisu
SE-VO1-2022/002258-050
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
21 112,02 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
32400000-7 - Siete
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vybudovanie WIFI siete pokrývajúcej administratívne priestory Národnej jednotky ETIAS.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.03.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.03.2023 09:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Alexander Starčevič
alexander.starcevic@minv.sk
+421 250944574

Dokumenty