Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.05.2024 20:25

Karta zákazky #SE-VO1-2022/002258-050
Vybudovanie WIFI siete pokrývajúcej administratívne priestory Národnej jednotky ETIAS

Komunikácia