Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2023 11:05

Karta obstarávania #13/2022/10302
Vybudovanie skladu soli v Považskej Bystrici

Informácie

ID zákazky
36643
Názov predmetu
Vybudovanie skladu soli v Považskej Bystrici
Číslo spisu
13/2022/10302
Číslo z vestníka VO
1074 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
355 944,10 EUR
Hlavný CPV
45223210-1 - Oceľové konštrukcie
Doplňujúci CPV
45262300-4 - Betonárske práce
45262310-7 - Železobetonárske práce
70112000-9 - Výstavba neobytných nehnuteľností
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vybudovanie skladu soli v areáli Strediska správy a údržby diaľnic (ďalej len „SSÚD“) 5 Považská Bystrica. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Lehota viazanosti ponúk je: 9 mesiacov.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.02.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
16.02.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Kristína Kristófová

Dokumenty