Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.05.2023 12:02

Karta obstarávania #PTK-07-2023
Profesionálny defibrilátor

Informácie

ID zákazky
36718
Názov predmetu
Profesionálny defibrilátor
Číslo spisu
PTK-07-2023
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
33182100-0 - Defribrilátory
Doplňujúci CPV
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Prístroje sú nevyhnutné pre obnovenie srdcového rytmu u pacientov v ohrození života.

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "KOMUNIKÁCIA v systéme JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v systéme JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Termíny

Len komunikácia
19.01.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslava Skorodenská
miroslava.skorodenska@unlp.sk
+421 556152792
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1295/zakazky

Dokumenty

Prenosný bifázický defibrilátor s kardioverziou a kardiostimuláciou

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33182100-0 - Defribrilátory

Prenosný bifázický defibrilátor s monitorovaním vitálnych funkcií s možnosťou voľby AED režimu

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33182100-0 - Defribrilátory

Automatický externý defibrilátor

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33182100-0 - Defribrilátory