Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2021 13:54

Karta obstarávania #MK/A/2019/09054
Notebooky

Informácie

ID zákazky
3675
Názov predmetu
Notebooky
Číslo spisu
MK/A/2019/09054
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 550,00 EUR
Hlavný CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Dodávka 7 ks notebookov podľa podrobného opisu predmetu zákazky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.05.2019 09:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Gabriela Hajduková
gabriela.hajdukova@kosice.sk
+421 556419191

Dokumenty