Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.03.2023 02:48

Karta obstarávania #OA22RVN085
Pracovisko spracovania optických parametrov II.

Informácie

ID zákazky
36783
Názov predmetu
Pracovisko spracovania optických parametrov II.
Číslo spisu
OA22RVN085
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky bude dodanie Pracoviska spracovania optických parametrov, zloženého zo Systému spracovania optických parametrov a Systému manipulácie s objektovými dátami. Bližšie informácie sú vo opise predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
06.02.2023 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
06.02.2023 12:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Revance, s.r.o.
Adresa
Čajakova 15
Bratislava
811 05, Slovenská republika
Procesný garant

projekty@obstarame.sk
+421 940629555
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/19137

Dokumenty