Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 05:31

Karta obstarávania #PT-PHZ 2023/1
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips

Informácie

ID zákazky
36859
Názov predmetu
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
Číslo spisu
PT-PHZ 2023/1
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Hlavný CPV
50400000-9 - Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prieskume trhu pre PHZ" a v ďalších prílohách.

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PT pre PHZ, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Ponuky a žiadosti" v sw. JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnom PT pre PHZ, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v sw. JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v sw. JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétneho PT pre PHZ, aby v danom PT pre PHZ zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Renáta Sobotková
rsobotkova@vusch.sk
+421 557891668

Dokumenty