Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.03.2023 11:43

Karta obstarávania #02/2023/VM
Projektová dokumentácia - Priechod pre chodcov Bratislavská ulica Nitra

Informácie

ID zákazky
36870
Názov predmetu
Projektová dokumentácia - Priechod pre chodcov Bratislavská ulica Nitra
Číslo spisu
02/2023/VM
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 680,00 EUR
Hlavný CPV
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizačná „Projektová dokumentácia priechod pre chodcov Bratislavská ulica - Nitra". Podrobná špecifikácia je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Viktor Moravec
viktor.moravec@msunitra.sk
+421 0376502344

Dokumenty