Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 06:33

Karta obstarávania #36893
Technologická výrobná linka na krájanie ovocia

Informácie

ID zákazky
36893
Názov predmetu
Technologická výrobná linka na krájanie ovocia
Číslo spisu
36893
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie Technologickej výrobnej linky na krájanie ovocia ako výrobného celku, ktorý pozostáva z krájačky, odkôstkovačky, umývačky na ovocie s oplachovaním, 3 ks dávkovacích a porcovacích stolov, 1 ks namáčacej vane s príslušenstvom a čistiaceho stroja na granátové jablko. Podrobnejšia technická špecifikácia predmetnej technologickej výrobnej linky je uvedená v prílohe
č. 1 tejto výzvy. Súčasťou predmetu zákazky je doprava na miesto dodania (Niklová 55, Sereď), osadenie a zapojenie logického celku, vykonanie testu funkčnosti, zaškolenie personálu a vykonávanie záručného servisu po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2023 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
SLOVATYS spol. s r.o.
Adresa
Pauínska 24
Trnava
91701, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Matúš Bobek
bobek@slovatys.sk
+421 905429016

Dokumenty