Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2023 11:40

Karta obstarávania #36899
Umývačka prepraviek

Informácie

ID zákazky
36899
Názov predmetu
Umývačka prepraviek
Číslo spisu
36899
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie priebežnej umývačky prepraviek v súlade s technickou špecifikáciou, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy. Súčasťou predmetu zákazky je doprava na miesto dodania (Niklová 55, Sereď), osadenie, zapojenie a vykonanie testu funkčnosti, zaškolenie personálu a vykonávanie záručného servisu po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2023 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
SLOVATYS spol. s r.o.
Adresa
Pauínska 24
Trnava
91701, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Matúš Bobek
bobek@slovatys.sk
+421 905429016

Dokumenty