Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2018 01:34

Karta obstarávania #UtVO 1539/2018
Cestička pre cyklistov a chodník na Špačinskej ceste, I. časť, (od Rybníkovej po Kukučínovu) PD

Informácie

ID zákazky
369
Názov predmetu
Cestička pre cyklistov a chodník na Špačinskej ceste, I. časť, (od Rybníkovej po Kukučínovu) PD
Číslo spisu VO
UtVO 1539/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 335.00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie - realizačného projektu, členeného na jednotlivé stavebné objekty, samostatného predprojektového geodetického zamerania riešeného územia a odborného autorského dohľadu počas realizácie diela. Ostatné požiadavky sú uvedené vo výzve na predloženie ponuky a v návrhu obchodných podmienok.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
19.03.2018 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143

Dokumenty