Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.03.2023 16:22

Karta zákazky #MAR 6/2022-009
Výroba a dodanie pákových zakladačov - katalógov

Informácie

ID zákazky
36984
Názov predmetu
Výroba a dodanie pákových zakladačov - katalógov
Kategória DNS
Časť 3. Tlačené výrobky
Číslo spisu
MAR 6/2022-009
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 994,00 EUR
Hlavný CPV
79810000-5 - Tlačiarenské služby
Doplňujúci CPV
22900000-9 - Rôzne tlačoviny
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výroba a dodanie pákových zakladačov - katalógov v zmysle dizajn manuálu v rozsahu v zmysle prílohy č. 2.

Dodanie : 14 pracovných dní od zaslania objednávky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.02.2023 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty