Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2023 10:45

Karta obstarávania #PM_335/2022
Projekt LIFE NAT/SK/001306, Aktivita C.1 Obnova prietočnosti a pozdĺžnej kontinuity ramenného systému Dunaja - Návrh, výroba a dodanie hradidiel

Informácie

ID zákazky
37005
Názov predmetu
Projekt LIFE NAT/SK/001306, Aktivita C.1 Obnova prietočnosti a pozdĺžnej kontinuity ramenného systému Dunaja - Návrh, výroba a dodanie hradidiel
Číslo spisu
PM_335/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
26 470,00 EUR
Hlavný CPV
45223210-1 - Oceľové konštrukcie
Doplňujúci CPV
45262680-1 - Zváranie
71245000-7 - Schvaľovacie plány, vykonávacie výkresy a špecifikácie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je návrh, výroba a dodanie 2 ks oceľových hradidiel na línií B ramennej sústavy, detailný opis uvedený v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.01.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Adresa
Karloveská 2
Bratislava
84204, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Filičko
mfilicko@p-m.sk
+421 911292287

Dokumenty