Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2023 11:41

Karta obstarávania #37009
Nákup drobného majetku s obstarávacou cenou do 1700 € pre potreby projektu Efektívne pestovateľské postupy konzervačných technológii obrábania pôdy

Informácie

ID zákazky
37009
Názov predmetu
Nákup drobného majetku s obstarávacou cenou do 1700 € pre potreby projektu Efektívne pestovateľské postupy konzervačných technológii obrábania pôdy
Číslo spisu
37009
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie techniky potrebnej na realizáciu, zaznamenávanie postupov, výsledkov a šírenie výstupov projektu Efektívne pestovateľské postupy konzervačných technológii obrábania pôdy v rozsahu 1x notebook, 1x tlačiareň s obstarávacou cenou do 1700 Eur.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.01.2023 23:59:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
MVL Štefánek, s.r.o.
Adresa
Hlavná 1
Trenčín
91105, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Kňazský
knazska@mvlstefanek.sk
+421 903248926

Dokumenty