Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.09.2023 15:23

Karta obstarávania #PTK-11/2023
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II

Informácie

ID zákazky
37027
Názov predmetu
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II
Číslo spisu
PTK-11/2023
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje
Doplňujúci CPV
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje
33124100-6 - Diagnostické prístroje
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je prístrojové vybavenie endoskopického centra II : automatický dezinfektor jednokomorový, automatický dezinfektor dvojkomorový, tranzientný elastograf a Komplexný systém na monitorovanie, záznam a analýzu prepulzívnej peristaltiky gastrointestinálneho traktu vo vysokom rozlíšení. Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o PTK" a v ďalších prílohách.

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "KOMUNIKÁCIA" " v systéme JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v systému JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v systéme JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Termíny

Len komunikácia
10.02.2023 10:00:00
Len komunikácia
10.02.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Kupcová
katarina.kupcova@unlp.sk
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1295/zakazky

Dokumenty