Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.03.2023 11:58

Karta obstarávania #2/2023
Geodetické zameranie priestorovej polohy objektov a pasportizácia - licencia

Informácie

ID zákazky
37060
Názov predmetu
Geodetické zameranie priestorovej polohy objektov a pasportizácia - licencia
Číslo spisu
2/2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
70 274,50 EUR
Hlavný CPV
71355200-3 - Topografické (kartografické) merania
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia geodetického zamerania priestorovej polohy objektov a pasportizácia.

Bližšia špecifikácia je v prílohe č. 2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.02.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
mesto Tvrdošín
Adresa
Trojičné námestie 185/2
Tvrdošín
02744, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Jarmila Fabianová
fabianova@arrpsk.sk
+421 915963037
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4922?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=tvrdo%C5%A1%C3%ADn&ico=&obec=&month=&year=2022&text=

Dokumenty