Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 00:01

Karta obstarávania #37065
Investície do baliarne mäsa – Linka na mleté mäso, Balička, Vážiaci a etiketovací stroj

Informácie

ID zákazky
37065
Názov predmetu
Investície do baliarne mäsa – Linka na mleté mäso, Balička, Vážiaci a etiketovací stroj
Číslo spisu
37065
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
545 636,33 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie nasledovných technológií do baliarne mäsa:
1. Linka na mleté mäso
2. Balička
3. Vážiaci a etiketovací automatický stroj s detektorom kovov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
ISTERMEAT a.s.
Adresa
Povodská 14
Dunajská Streda
92901, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Erika Fenesová
erika.fenesova@istermeat.sk
+421 905335643

Dokumenty