Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2023 10:26

Karta obstarávania #37083
Výmena strešnej krytiny na hospodárskej budove

Informácie

ID zákazky
37083
Názov predmetu
Výmena strešnej krytiny na hospodárskej budove
Číslo spisu
37083
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
60 256,43 EUR
Hlavný CPV
45213240-7 - Stavebné práce na poľnohospodárskych budovách
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie stavebných prác na výmenu strešnej krytiny na hospodárskej budove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je prílohou tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2023 17:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.02.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
AGRORENT, a.s.
Adresa
Družstevná 2
Nesvady
94651, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zsolt Cserge
zsolt.cserge@gmail.com
+421 905243056

Dokumenty