Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2018 01:33

Karta obstarávania #3347/2018
Vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku mesta Trnava

Informácie

ID zákazky
371
Názov predmetu
Vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku mesta Trnava
Číslo spisu VO
3347/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
5 833.33 EUR
Hlavný CPV
71319000-7 - Služby znalcov (expertíza)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty prevádzaných, kupovaných alebo prenajímaných nehnuteľností pre potreby mesta Trnava.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
12.03.2018 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Dokumenty