Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2023 11:36

Karta obstarávania #PT/PHZ-14-2023
Nádoby a vedierka na medicínsky odpad kontaminovaný

Informácie

ID zákazky
37137
Názov predmetu
Nádoby a vedierka na medicínsky odpad kontaminovaný
Číslo spisu
PT/PHZ-14-2023
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Doplňujúci CPV
90524100-7 - Zber klinického odpadu
33141123-8 - Nádoby na ostré predmety
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Nádoby a vedierka na medicínsky odpad kontaminovaný

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
31.01.2023 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.01.2023 13:00:00
Lehota na predkladanie
31.01.2023 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.01.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Lenka Puzderová Pecuchová
lenka.pecuchova@unlp.sk
+421 556153152
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295?cHash=9d373b3694ba7d6a877d233c4b29e2f9

Dokumenty

Časť I.: Nádoby s vrchnákom

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť II.: Nádoba na kontaminovaný odpad

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody