Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.02.2024 00:41

Karta obstarávania #PTK-10-2023
Stomatologické ambulantné vybavenie

Informácie

ID zákazky
37144
Názov predmetu
Stomatologické ambulantné vybavenie
Číslo spisu
PTK-10-2023
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
33192410-9 - Zubolekárske kreslá
Doplňujúci CPV
33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje
42123410-4 - Vzduchové kompresory na podvozku
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Prístrojová technika je potrebná na vybavenie novovzniknutej ambulancie dentálnej hygieny.

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "KOMUNIKÁCIA v systéme JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v systéme JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Termíny

Len komunikácia
06.02.2023 10:00:00
Len komunikácia
06.02.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslava Skorodenská
miroslava.skorodenska@unlp.sk
+421 556152792
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295?cHash=9d373b3694ba7d6a877d233c4b29e2f9

Dokumenty

Stomatologická súprava s kreslom a príslušenstvom, súprava nesená kreslom

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33192410-9 - Zubolekárske kreslá

Stomatologický kompresor so skrinkou

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
42123410-4 - Vzduchové kompresory na podvozku

Autoklav stolový do zubnej ambulancie

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje

Termodezinfektor stolový

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje

Prístroj na rýchlu dezinfekciu a sterilizáciu zubných kolienok, turbín, násadcov, adaptéry

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje

Pieskovač s ultrazvukom

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje