Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.03.2023 17:02

Karta zákazky #MAR 17/2021-018
Črepové kvety (na 6 mesiacov)

Informácie

ID zákazky
37171
Názov predmetu
Črepové kvety (na 6 mesiacov)
Kategória DNS
3. Živé dekorácie a črepníkové kvety
Číslo spisu
MAR 17/2021-018
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
4 756,60 EUR
Hlavný CPV
03121000-5 - Záhradnícke produkty
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie črepníkových kvetov v najvyššej kvalite A1 podľa prílohy č.2 (Technická špecifikácia) na obdobie 6 mesiacov.
Požadujeme odber aj po jednotlivých kusoch, nie iba celé balenie.

Z dôvodu potreby zabezpečenia kvality je každý kvet opísaný katalógovým číslom výrobcu, uvedený opis definuje minimálne parametre výrobku. Obstarávateľ umožňuje aj ekvivalentné výrobky s presným odkazom na výrobcu a parametre ekvivalentného výrobku.

Ekvivalentný výrobok znamená produkt s parametrami, rozmermi a farebnou požiadavkou minimálne v zmysle uvedeného konkrétneho produktu. Navrhnutý ekvivalentný produkt bude posudzovaný v zmysle predloženej technickej špecifikácie.

Požadujeme dodanie vrátane dopravy.

Dodanie: pre potreby kalkulácie ceny – doprava 1x týždenne

Ponukový sortiment črepníkových kvetov sa často mení hlavne podľa sezónnosti, líšia sa často veľkosti kvetináčov a nie je možné zadefinovať presné parametre potreby na dlhšie obdobie.
Verejný obstarávateľ preto volí variantu väčšieho finančného objemu – fixnej čiastky. Fixná čiastka bude čerpaná na základe aktuálnej ponuky a aktuálneho cenníka úspešného uchádzača v čase aktuálnej potreby. Zároveň požadujeme necenenie najčastejšie požadovaných druhov črepníkových kvetov s jasne definovanými parametrami.

Verejný obstarávateľ navrhuje skrátené konanie, ak to niektorému uchádzačovi nevyhovuje, stačí požiadať prostredníctvom komunikácie o predĺženie termínu na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.02.2023 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty