Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2018 01:35

Karta obstarávania #3754/2018
Asanácia objektu v areáli ZŠ s MŠ M. Gorkého v Trnave

Informácie

ID zákazky
372
Názov predmetu
Asanácia objektu v areáli ZŠ s MŠ M. Gorkého v Trnave
Číslo spisu VO
3754/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
26 224.00 EUR
Hlavný CPV
45111100-9 - Demolačné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je likvidácia (asanácia) existujúceho domu číslo súpisné 2055 v areáli školy na ulici Gorkého č. 3 v Trnave, ktorý je dlhšiu dobu neužívaný a chátra. Dotknutý dom je jednopodlažný bez podpivničenia s plochou strechou s krytinou plechovou. Celý objekt je murovaný.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
20.03.2018 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Dokumenty