Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.07.2021 00:59

Karta obstarávania #22003/2019
Značkovacie spreje pre lesníctvo (2019-2023)

Informácie

ID zákazky
3726
Názov predmetu
Značkovacie spreje pre lesníctvo (2019-2023)
Číslo spisu
22003/2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 097-233824
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
950 000,00 EUR
Hlavný CPV
24200000-6 - Farby a pigmenty
Doplňujúci CPV
44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom verejného obstarávania je jeden typ značkovacieho spreja, ktorý musí spĺňať požadované technické špecifikácie a ostatné podmienky, pričom je obstarávaný v rôznych farbách. Vzhľadom na potrebu dodržania jednotnej kvality značkovacích sprejov, verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na viaceré časti.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka značkovacích sprejov pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik, Banská Bystrica vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na mieste dodania.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.06.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.06.2019 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Dokumenty