Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 20:06

Karta obstarávania #CP 1/2023
Prechodné ubytovanie pre zamestnancov

Informácie

ID zákazky
37267
Názov predmetu
Prechodné ubytovanie pre zamestnancov
Číslo spisu
CP 1/2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
440 000,00 EUR
Hlavný CPV
55100000-1 - Hotelové služby
Doplňujúci CPV
55110000-4 - Hotelové ubytovacie služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je projekt zabezpečenia zmluvne dohodnutého ubytovania pre približne 236 zamestnancov DPB, a. s. na obdobie 12 mesiacov. Obstarávateľská organizácia uzatvorí zmluvu s každým uchádzačom, ktorý splní podmienky účasti a preukáže, že disponuje minimálnou požadovanou kapacitou jedného ubytovacieho zariadenia minimálne 5 lôžok denne s možnosťou prípadného navýšenia počtu ubytovaných podľa potrieb zamestnancov obstarávateľskej organizácie, pre ktorých je obstarávané ubytovanie. Ubytovanie bude u jednotlivých úspešných uchádzačov objednávané na základe výberu a požiadaviek zamestnancov obstarávateľa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.02.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.02.2023 09:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty