Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 10:26

Karta obstarávania #CP 31/2022
Dodanie, implementácia a služby podpory prevádzky a údržby komplexného nástroja pre Kybernetickú bezpečnosť

Informácie

ID zákazky
37328
Názov predmetu
Dodanie, implementácia a služby podpory prevádzky a údržby komplexného nástroja pre Kybernetickú bezpečnosť
Číslo spisu
CP 31/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
69 090,00 EUR
Hlavný CPV
48730000-4 - Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti
Doplňujúci CPV
72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je „Dodanie, implementácia a služby podpory prevádzky a údržby komplexného nástroja pre Kybernetickú bezpečnosť“ ktorého cieľom je naplnenie požiadaviek legislatívy na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a opatrení pre oblasť monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov/ďalej ako komplexný nástroj/.
Predmet zákazky je ďalej bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.02.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.02.2023 09:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty