Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.05.2023 09:48

Karta obstarávania #PTK-12-2023
Prístrojové vybavenie endoskopického centra IV.

Informácie

ID zákazky
37378
Názov predmetu
Prístrojové vybavenie endoskopického centra IV.
Číslo spisu
PTK-12-2023
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom prípravnej trhovej konzultácie (ďalej len "PTK) je stanovenie požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácií " a dokumente PTK-Prístrojové vybavenie endoskopického centra IV.
Uchádzač predkladá cenovú ponuku na všetky položky t.j. na celý predmet zákazky. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky je uvedené v prílohách tejto PTK

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "KOMUNIKÁCIA" " v systéme JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v systému JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v systéme JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Termíny

Len komunikácia
13.02.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Kupcová
katarina.kupcova@unlp.sk
+421 0556153146
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295?cHash=9d373b3694ba7d6a877d233c4b29e2f9

Dokumenty