Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.09.2019 12:27

Karta obstarávania #4294/2019
ZŠ Škultétyho - oprava spojovacej chodby

Komunikácia