Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.02.2020 10:35

Karta obstarávania #4294/2019
ZŠ Škultétyho - oprava spojovacej chodby

Komunikácia