Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.07.2020 15:30

Karta obstarávania #4294/2019
ZŠ Škultétyho - oprava spojovacej chodby

Informácie

ID zákazky
3738
Názov predmetu
ZŠ Škultétyho - oprava spojovacej chodby
Číslo spisu VO
4294/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
31 070,17 EUR
Hlavný CPV
45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je oprava spojovacej chodby základnej školy pozostávajúca z:
- demontáže žľabov, oplechovania, soklov a odstránenia povlakovej podlahy,
- búrania zasklených stien a vonkajších schodov,
- zhotovenia izolácií proti vode a vlhkosti, nosného muriva, prekladov, stužujúcich vencov a zo zhotovenia vonkajších schodov,
- dodania a montáže strešných sendvičových panelov a klampiarskych výrobkov,
- dodania a montáže výplní otvorov a parapetov,
- dodania a montáže kazetového podhľadu,
- dodania a montáže podlahy a soklov z keramických dlaždíc,
- penetrovania, potiahnutia stien sklotextílnou mriežkou, zo zhotovenia omietok a malieb,
- elektromontáží.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.05.2019 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Topoľčany
Adresa
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Slovenská republika
Procesný garant
Bc. Martina Kukučková
martina.kukuckova@topolcany.sk
+421 385340360
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Dokumenty