Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.03.2023 16:24

Karta zákazky #MAR 17/2021-019
Živé kvety 1 2023

Informácie

ID zákazky
37429
Názov predmetu
Živé kvety 1 2023
Kategória DNS
1. Živé rezané kvety v kvalite A1
Číslo spisu
MAR 17/2021-019
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
46 810,00 EUR
Hlavný CPV
03121200-7 - Rezané kvety
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie živých rezaných kvetov a dekoračných predmetov na obdobie 3 mesiacov 2023.

Požiadavky:
1. Kvalita živých kvetov A1 – bez poškodenia , čerstvé,
2. Preprava - živé kvety musia byť prepravované v chladiacom aute, uskladnené tak, aby sa počas prepravy nemohli poškodiť, kvety ktoré to vyžadujú musia byť umiestnené v nádobe s vodou, dodávateľ by mal mať označenie Fair Trade,
3. Dodanie v termínoch: 3 x týždenne ,
4. Umožňuje sa predloženie ekvivalentu s presným označením parametrov, názvu tovaru a balenia. Minimálne požiadavky na kvalitu ekvivalentu sú dané popisom položky v prílohe č.2
( pestovateľ, počet pukov, rozmery....), presné označenie pestovateľa a obchodný názov kvetu slúžia iba na označenie minimálnych kvalitatívnych parametrov.

Verejný obstarávateľ navrhuje skrátené konanie na predkladanie ponúk, ak uvedený termín niektorému z uchádzačov nevyhovuje , môže prostredníctvom komunikácie požiadať o predĺženie termínu na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ požaduje zafixovanie jednotkových cien na celé obdobie a objem zákazky. Jednotkové ceny budú NEMENNÉ .

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Objednávka/objednávky s VOP

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.02.2023 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Rezané kvety kategória 1

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
46 810,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
03121200-7 - Rezané kvety
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy