Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2019 11:07

Karta zákazky #DNS/VO13
Stavebné materiály spotrebného charakteru

Informácie

ID zákazky
3760
Názov predmetu
Stavebné materiály spotrebného charakteru
Číslo spisu VO
DNS/VO13
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
57 995,00 EUR
Hlavný CPV
44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je dodanie spotrebných stavebných materiálov potrebných k ukončeniu rekonštrukcie zimného štadióna podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2019 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.05.2019 11:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adresa
Alexandra Dubčeka 45
Žiar nad Hronom
965 58, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty