Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 11:28

Karta zákazky #CP DNS 1/2022-001
Tlačiarenské služby_1_2023

Informácie

ID zákazky
37730
Názov predmetu
Tlačiarenské služby_1_2023
Číslo spisu
CP DNS 1/2022-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 000,00 EUR
Hlavný CPV
79810000-5 - Tlačiarenské služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú tlačiarenské služby v zmysle technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.02.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.02.2023 09:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty