Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 14:53

Karta obstarávania #20785/2019-220
Stroje pre lesné škôlky

Informácie

ID zákazky
3797
Názov predmetu
Stroje pre lesné škôlky
Číslo spisu
20785/2019-220
Číslo z vestníka VO
107/2019- 13718 WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
117 000,00 EUR
Hlavný CPV
16130000-5 - Sejačky, vysadzovače a pikírovačky (presadzovačky)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku nových strojov pre lesné škôlky (1ks siaci stroj sedemriadkový, 1ks vyorávač sadeníc, 1ks stroj na vysádzanie odrastkov 2 riadkový, 1 ks stroj na vyzdvihovanie sadeníc vrátane technických dokladov od strojov a povinného príslušenstva.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.06.2019 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Emília Pecníková
emilia.pecnikova@lesy.sk
+421 918444225

Dokumenty