Stav: Ukončená

Serverový čas: 13.04.2024 18:28

Karta obstarávania #3/NSSUD/2023
Výmena výdajného okna s posuvným systémom.

Informácie

ID zákazky
38239
Názov predmetu
Výmena výdajného okna s posuvným systémom.
Číslo spisu
3/NSSUD/2023
Druh postupu
Zakázka do 10 000 EUR
Typ šablóny
Zakázka do 10 000 EUR
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 500,00 EUR
Hlavný CPV
45441000-0 - Sklenárske práce
Doplňujúci CPV
39299000-4 - Sklenený tovar
45262520-2 - Murárske práce
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výmena výdajného okna s posuvným systémom v podateľni v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.03.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
08.03.2023 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Adresa
Trenčianska 56/A
Bratislava 3
82109, Slovenská republika
Procesný garant
Janka Kavčiaková
janka.kavciakova@nssud.sk
+421 232133340

Dokumenty