Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2018 01:34

Karta obstarávania #1908/2018
„Nákup pracích prostriedkov pre materské školy v Trnave“

Informácie

ID zákazky
383
Názov predmetu
„Nákup pracích prostriedkov pre materské školy v Trnave“
Číslo spisu VO
1908/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
39831000-6 - Pracie prostriedky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup pracích prostriedkov pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Súťažné kolo (Ponuka (len jedna obálka))
16.03.2018 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. František Drgoň
frantisek.drgon@trnava.sk
+421 918466551

Dokumenty