Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 11:27

Karta zákazky #DNS 1/2020-017
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, vyhybkové systémy_02_2023

Informácie

ID zákazky
38308
Názov predmetu
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, vyhybkové systémy_02_2023
Číslo spisu
DNS 1/2020-017
Číslo z vestníka VO
21778 -MUT
Číslo z vestníka EU
2020/S 110-268074
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
85 904,78 EUR
Hlavný CPV
34946220-8 - Hrotnice, križovatky, výhybky a súčasti križovatiek
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie koľají, koľajových výhybiek, križovatiek a vyhybkových systémov v zmysle technickej špecifikácie.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.03.2023 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.03.2023 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Podkladnica VK-4-4146-14

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
11 187,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34946220-8 - Hrotnice, križovatky, výhybky a súčasti križovatiek
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Podval impregnovaný priečny BK 150x260, dĺžka 2,2m

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 440,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34946220-8 - Hrotnice, križovatky, výhybky a súčasti križovatiek
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Koľajnice NT1 kvalita 900 A; dĺžka 18m, (18 ks)

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
40 224,46 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34946220-8 - Hrotnice, križovatky, výhybky a súčasti križovatiek
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Koľajnice NT1 kvalita 900 A; dĺžka 18m, (13 ks)

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
29 053,12 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34946220-8 - Hrotnice, križovatky, výhybky a súčasti križovatiek
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy