Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.07.2024 22:12

Karta DNS #DNS 1/2020
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, vyhybkové systémy

Informácie

ID zákazky
7625
Názov predmetu
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, vyhybkové systémy
Číslo spisu
DNS 1/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 110-268074
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
6 108 311,00 EUR
Hlavný CPV
34946220-8 - Hrotnice, križovatky, výhybky a súčasti križovatiek
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom dynamického nákupného systému je najmä dodávka vybraného sortimentu koľajových výhybiek, výmen,
križovatiek a výhybkových systémov, ktoré bude obstarávateľská organizácia presnejšie špecifikovať pri každej
vyhlásenej konkrétnej zákazke s použitím DNS na základe Výzvy na predkladanie ponúk .

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
06.07.2020 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
06.07.2020 10:30:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
09.06.2026 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Zákazky