Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.03.2023 05:10

Karta DNS #13/2023
Krvné náhrady a prečisťujúce roztoky

Informácie

ID zákazky
38544
Názov predmetu
Krvné náhrady a prečisťujúce roztoky
Číslo spisu
13/2023
Číslo z vestníka VO
10006-MUT/2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 045-133839
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
432 000,00 EUR
Hlavný CPV
33621400-3 - Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Krvné náhrady a prečisťujúce roztoky pre potreby FNsP Žilina.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
03.04.2023 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
03.04.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adresa
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Slovenská republika
Procesný garant
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty