Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 10:42

Karta zákazky #DNS 5/2021-010
Pneumatiky, protektory, disky PN2_2023

Táto zákazka je súčasťou DNS #DNS 5/2021 Pneumatiky, protektory, disky

Informácie

ID zákazky
38615
Názov predmetu
Pneumatiky, protektory, disky PN2_2023
Číslo spisu
DNS 5/2021-010
Číslo z vestníka VO
00016-MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 255-676383
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 090,62 EUR
Hlavný CPV
34913200-2 - Protektorované pneumatiky
Doplňujúci CPV
19513100-6 - Pneumatiky z kordových textílií
34351100-3 - Pneumatiky pre motorové vozidlá
34352100-0 - Pneumatiky pre nákladné vozidlá
34352200-1 - Pneumatiky pre autobusy
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka pneumatík, protektorov a diskov pre vozidlá MHD, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 349, 195, 343 (pneumatiky) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.03.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.03.2023 09:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Pneumatika 205/75 R17,5 Matador F HR4

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
363,54 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34351100-3 - Pneumatiky pre motorové vozidlá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Pneumatika 205/75 R17,5 Matador D HR4

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
727,08 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34351100-3 - Pneumatiky pre motorové vozidlá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy