Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.07.2024 00:49

Karta DNS #DNS 5/2021
Pneumatiky, protektory, disky

Informácie

ID zákazky
16768
Názov predmetu
Pneumatiky, protektory, disky
Číslo spisu
DNS 5/2021
Číslo z vestníka VO
00016-MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 255-676383
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 985 105,18 EUR
Hlavný CPV
34913200-2 - Protektorované pneumatiky
Doplňujúci CPV
19513100-6 - Pneumatiky z kordových textílií
34351100-3 - Pneumatiky pre motorové vozidlá
34352100-0 - Pneumatiky pre nákladné vozidlá
34352200-1 - Pneumatiky pre autobusy
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka pneumatík, protektorov a diskov pre vozidlá MHD, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 349, 195, 343 (pneumatiky) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
31.01.2022 11:00:00
Plánované otváranie žiadostí
31.01.2022 12:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
31.01.2026 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Zákazky