Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2023 17:46

Karta obstarávania #RVO/1833/2023
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne na obdobie 12 mesiacov

Informácie

ID zákazky
38806
Názov predmetu
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne na obdobie 12 mesiacov
Číslo spisu
RVO/1833/2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 050-147009
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
248 880,00 EUR
Hlavný CPV
98310000-9 - Pranie a chemické čistenie
Doplňujúci CPV
98311000-6 - Zber bielizne
98315000-4 - Žehlenie
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne na obdobie 12 mesiacov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
12.04.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Adresa
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovenská republika
Procesný garant
Ing Katarína Husíková
khusikova@nspbb.sk
+421 484413240

Dokumenty