Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.03.2023 05:37

Karta obstarávania #S-SLE/11268/23
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej pozemků parc. č. 541, parc. č. 543, parc. č. 544, vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

Informácie

ID zákazky
38824
Názov predmetu
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej pozemků parc. č. 541, parc. č. 543, parc. č. 544, vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Číslo spisu
S-SLE/11268/23
Druh postupu
Veřejná obchodní soutěž
Typ šablóny
Veřejná obchodní soutěž
Druh obstarávania
-
Výsledok obstarávania
Kupná zmluva
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet

Předmětem veřejné soutěže je prodej souboru parcel.

Stručný opis

Předmětem veřejné soutěže je prodej souboru parcel, a to: pozemky
- parc. č. 541, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 077 m2,
- parc. č. 543, zahrada, o výměře 289 m2,
- parc. č. 544, zahrada, o výměře 279 m2,
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, které se nachází mezi ulicemi Na Burni a Prokopská.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
10.04.2023 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Adresa
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Česká republika
Procesný garant
Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty